Khuyến mại nạp thẻ

Khuyến mại nạp thẻ

 1. Gói ngày: đăng ký gói cước soạn DK gửi 9926, hủy gói cước soạn HUY KM gửi 9926. Giá cước:5,000 vnđ/ngày
 2. Gói tuần: đăng ký gói cước soạn DK7 gửi 9926, hủy gói cước soạn HUY KM7 gửi 9926. Giá cước:15,000 vnđ/tuần

VIP

 1. Gói tuần: đăng ký gói cước soạn DKU gửi 9896, hủy gói cước soạn HUY U gửi 9896. Giá cước:5,000 vnđ/ngày

Tổng Hợp

Gói cước Tổng Hợp

 1. Gói ngày: đăng ký gói cước soạn DK H1 gửi 9896, hủy gói cước soạn HUY H1 gửi 9896. Giá cước:5,000 vnđ/ngày
 2. Gói tuần: đăng ký gói cước soạn DK H7 gửi 9896, hủy gói cước soạn HUY H7 gửi 9896. Giá cước:15,000 vnđ/tuần
 3. Gói tháng: đăng ký gói cước soạn DK H30 gửi 9896, hủy gói cước soạn HUY H30 gửi 9896. Giá cước:30,000 vnđ/tháng

Bóng Đá

Gói cước Bóng Đá

 1. Gói ngày: đăng ký gói cước soạn DK B1 gửi 9896, hủy gói cước soạn HUY B7 gửi 9896. Giá cước:3,000 vnđ/ngày
 2. Gói tuần: đăng ký gói cước soạn DK B7 gửi 9896, hủy gói cước soạn HUY B7 gửi 9896. Giá cước:10,000 vnđ/tuần
 3. Gói tháng: đăng ký gói cước soạn DK B30 gửi 9896, hủy gói cước soạn HUY B30 gửi 9896. Giá cước:25,000 vnđ/tháng

Kinh Tế

Gói cước Kinh Tế

 1. Gói ngày: đăng ký gói cước soạn DK K1 gửi 9896, hủy gói cước soạn HUY K7 gửi 9896. Giá cước:3,000 vnđ/ngày
 2. Gói tuần: đăng ký gói cước soạn DK K7 gửi 9896, hủy gói cước soạn HUY K7 gửi 9896. Giá cước:10,000 vnđ/tuần
 3. Gói tháng: đăng ký gói cước soạn DK K30 gửi 9896, hủy gói cước soạn HUY K30 gửi 9896. Giá cước:25,000 vnđ/tháng

Giao Thông

Gói cước Giao Thông

 1. Gói ngày: đăng ký gói cước soạn DK G1 gửi 9896, hủy gói cước soạn HUY G7 gửi 9896. Giá cước:3,000 vnđ/ngày
 2. Gói tuần: đăng ký gói cước soạn DK G7 gửi 9896, hủy gói cước soạn HUY G7 gửi 9896. Giá cước:10,000 vnđ/tuần
 3. Gói tháng: đăng ký gói cước soạn DK G30 gửi 9896, hủy gói cước soạn HUY G30 gửi 9896. Giá cước:25,000 vnđ/tháng

Kết quả xổ số Miền Bắc

Gói cước Kết quả xổ số Miền Bắc

 1. Gói ngày: đăng ký gói cước soạn KQ gửi 9896, hủy gói cước soạn HUY XSMB gửi 9896. Giá cước:3,000 vnđ/ngày
 2. Gói tuần: đăng ký gói cước soạn XSMB7 gửi 9896, hủy gói cước soạn HUY XSMB7 gửi 9896. Giá cước:10,000 vnđ/tuần
 3. Gói tháng: đăng ký gói cước soạn XSMB30 gửi 9896, hủy gói cước soạn HUY XSMB30 gửi 9896. Giá cước:25,000 vnđ/tháng

Kết quả xổ số Miền Trung

Gói cước Kết quả xổ số Miền Trung

 1. Gói ngày: đăng ký gói cước soạn KQMT gửi 9896, hủy gói cước soạn HUY XSMT gửi 9896. Giá cước:3,000 vnđ/ngày
 2. Gói tuần: đăng ký gói cước soạn XSMT7 gửi 9896, hủy gói cước soạn HUY XSMT7 gửi 9896. Giá cước:10,000 vnđ/tuần
 3. Gói tháng: đăng ký gói cước soạn XSMT30 gửi 9896, hủy gói cước soạn HUY XSMT30 gửi 9896. Giá cước:25,000 vnđ/tháng

Kết quả xổ số Miền Nam

Gói cước Kết quả xổ số Miền Nam

 1. Gói ngày: đăng ký gói cước soạn KQMN gửi 9896, hủy gói cước soạn HUY XSMN gửi 9896. Giá cước:3,000 vnđ/ngày
 2. Gói tuần: đăng ký gói cước soạn XSMN7 gửi 9896, hủy gói cước soạn HUY XSMN7 gửi 9896. Giá cước:10,000 vnđ/tuần
 3. Gói tháng: đăng ký gói cước soạn XSMN30 gửi 9896, hủy gói cước soạn HUY XSMN30 gửi 9896. Giá cước:25,000 vnđ/tháng

Thống kê xổ số Miền Bắc

Gói cước Thống kê xổ số Miền Bắc

 1. Gói ngày: đăng ký gói cước soạn MB gửi 9896, hủy gói cước soạn HUY MB gửi 9896. Giá cước:3,000 vnđ/ngày
 2. Gói tuần: đăng ký gói cước soạn MB7 gửi 9896, hủy gói cước soạn HUY MB7 gửi 9896. Giá cước:10,000 vnđ/tuần
 3. Gói tháng: đăng ký gói cước soạn MB30 gửi 9896, hủy gói cước soạn HUY MB30 gửi 9896. Giá cước:25,000 vnđ/tháng

Thống kê xổ số Miền Trung

Gói cước Thống kê xổ số Miền Trung

 1. Gói ngày: đăng ký gói cước soạn MT gửi 9896, hủy gói cước soạn HUY MT gửi 9896. Giá cước:3,000 vnđ/ngày
 2. Gói tuần: đăng ký gói cước soạn MT7 gửi 9896, hủy gói cước soạn HUY MT7 gửi 9896. Giá cước:10,000 vnđ/tuần
 3. Gói tháng: đăng ký gói cước soạn MT30 gửi 9896, hủy gói cước soạn HUY MT30 gửi 9896. Giá cước:25,000 vnđ/tháng

Thống kê xổ số Miền Nam

Gói cước Thống kê xổ số Miền Nam

 1. Gói ngày: đăng ký gói cước soạn MN gửi 9896, hủy gói cước soạn HUY MN gửi 9896. Giá cước:3,000 vnđ/ngày
 2. Gói tuần: đăng ký gói cước soạn MN7 gửi 9896, hủy gói cước soạn HUY MN7 gửi 9896. Giá cước:10,000 vnđ/tuần
 3. Gói tháng: đăng ký gói cước soạn MN30 gửi 9896, hủy gói cước soạn HUY MN30 gửi 9896. Giá cước:25,000 vnđ/tháng
Back to top