Trang chủ / Xu hướng / VinHomes rót nghìn tỷ lập công ty kinh doanh bất động sản, dự kiến phát hành gần 5.500 tỷ đồng trái phiếu

VinHomes rót nghìn tỷ lập công ty kinh doanh bất động sản, dự kiến phát hành gần 5.500 tỷ đồng trái phiếu

vinhomes-rot-nghin-ty-lap-cong-ty-kinh-doanh-bat-dong-san-du-kien-phat-hanh-gan-5-500-ty-dong-trai-phieu