Trang chủ / Xu hướng / Vingroup xác định 2020 là năm thắt lưng buộc bụng, đặt mục tiêu 145.000 tỷ doanh thu và 5.000 tỷ LNST

Vingroup xác định 2020 là năm thắt lưng buộc bụng, đặt mục tiêu 145.000 tỷ doanh thu và 5.000 tỷ LNST

vingroup-xac-dinh-2020-la-nam-that-lung-buoc-bung-dat-muc-tieu-145-000-ty-doanh-thu-va-5-000-ty-lnst