Trang chủ / Xu hướng / TP.HCM: Kiến nghị lùi thời gian gắn cụm từ “xe taxi, hợp đồng, du lịch” với taxi công nghệ

TP.HCM: Kiến nghị lùi thời gian gắn cụm từ “xe taxi, hợp đồng, du lịch” với taxi công nghệ

tp-hcm-kien-nghi-lui-thoi-gian-gan-cum-tu-xe-taxi-hop-dong-du-lich-voi-taxi-cong-nghe