Trang chủ / Xu hướng / Sửa quy định phát hành trái phiếu riêng lẻ, mệnh giá tối thiểu có thể tăng 1.000 lần

Sửa quy định phát hành trái phiếu riêng lẻ, mệnh giá tối thiểu có thể tăng 1.000 lần

sua-quy-dinh-phat-hanh-trai-phieu-rieng-le-menh-gia-toi-thieu-co-the-tang-1-000-lan