Trang chủ / Xu hướng / Gần 130.000 tỷ đồng năm 2019 chưa giải ngân được

Gần 130.000 tỷ đồng năm 2019 chưa giải ngân được

gan-130-000-ty-dong-nam-2019-chua-giai-ngan-duoc