Trang chủ / Xu hướng / Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả trúng thầu cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh trị giá 14.200 tỷ đồng, năm 2023 ước tính lợi nhuận vượt 9% kế hoạch

Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả trúng thầu cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh trị giá 14.200 tỷ đồng, năm 2023 ước tính lợi nhuận vượt 9% kế hoạch

dau-tu-ha-tang-giao-thong-deo-ca-trung-thau-cao-toc-dong-dang-tra-linh-tri-gia-14-200-ty-dong-nam-2023-uoc-tinh-loi-nhuan-vuot-9-ke-hoach