Trang chủ / Xu hướng / Chuỗi cầm đồ F88 đạt 16,6 tỷ đồng LNST năm 2019, bằng 20% mục tiêu

Chuỗi cầm đồ F88 đạt 16,6 tỷ đồng LNST năm 2019, bằng 20% mục tiêu

chuoi-cam-do-f88-dat-16-6-ty-dong-lnst-nam-2019-bang-20-muc-tieu