Trang chủ / Xu hướng / Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức từ 1/7/2020

Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức từ 1/7/2020

chinh-phu-de-nghi-chua-tang-luong-co-so-cho-can-bo-cong-chuc-tu-1-7-2020