Trang chủ / Nhịp sống 24h / Hành khách ném lọ cà mắm và lăng mạ nhân viên sân bay

Hành khách ném lọ cà mắm và lăng mạ nhân viên sân bay

hanh-kha-ch-ne-m-lo-ca-ma-m-va-lang-ma-nhan-vien-san-bay