Trang chủ / Giao thông / CSGT TP.HCM phạt hơn 5.000 xe vi phạm sau 5 ngày tổng kiểm soát

CSGT TP.HCM phạt hơn 5.000 xe vi phạm sau 5 ngày tổng kiểm soát

csgt-tp-hcm-phat-hon-5-000-xe-vi-pham-sau-5-ngay-tong-kiem-soat